Ohio Valley Photo | Barnesville @ Shenandoah (JV/Varsity)

IMG_3284IMG_3285IMG_3286IMG_3287IMG_3288IMG_3289IMG_3290IMG_3291IMG_3292IMG_3294IMG_3296IMG_3297IMG_3298IMG_3302IMG_3303IMG_3307IMG_3311IMG_3312IMG_3313IMG_3314